• Data dodania: 18.12.2022
  • Autor wpisu: Bocian Nieruchomości
Czas dziś na jedną z bardziej kontrowersyjnych opłat związanych z posiadaną nieruchomością, której naliczenie zazwyczaj powoduje niemałe zirytowanie osób które są nią obciążoną. Opłata adiacencka to nazwa, która totalnemu laikowi zapewne nic nie powie, a warto żeby każdy wiedział przynajmniej o możliwości jej naliczenia, szczególnie kiedy jesteśmy właścicielami działki budowlanej (bądź też działki zabudowanej).

Czym jest opłata adiacencka?


Najkrócej ujmując to opłata za to, że działka przez jakieś określone działanie zwiększyła swoją wartość. Jakie działania zatem mogą spowodować jej naliczenie? Są to podział nieruchomości, scalenie i podział nieruchomości oraz budowa urządzeń infrastruktury technicznej.
Podstawą wyliczenie tej opłaty jest procentowy wzrost wartości nieruchomości, czyli różnica wartości przed i po zaistnieniu jednej z trzech wymienionych sytuacji. W przypadku podziału nieruchomości, maksymalny procent tej różnicy może wynosić 30%, a w przypadku scalenia i podziału nieruchomości czy budowy urządzeń infrastruktury technicznej – do 50%. Opłata ustalana jest w ramach decyzji administracyjnej wójta/burmistrza/prezydenta, natomiast jej procentowa stawka jest uchwalana w drodze uchwały rady gminy/miasta.

Często w taki sposób „karani” są inwestorzy dzielący działki pod budowę z jednej dużej działki. Cały obszar łącznie jest znacznie mniej warty za metr kwadratowy, niż gotowej wydzielonej działki. O ile scalenie i podział dotyczy głównie gruntów rolnych, więc nie jest często spotykane, tak budowa urządzeń sieci infrastruktury technicznej jest bardzo częstą podstawą naliczenia takiej opłaty.

Dlaczego i kiedy nalicza się opłatę adiacencką?


Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej czy drogi lokalnej potrafi znacznie zwiększyć wartość nieruchomości. Gminy bardzo często traktują to jako „współfinansowanie” inwestycji, która służy właścicielom pobliskich nieruchomości. Decyzję o naliczeniu opłaty można wydać do 3 lat po stworzeniu warunków do korzystania.
Istotnym aspektem możliwości naliczenia opłaty adiacenckiej jest… jej opłacalność. Jeśli działanie wynikające z budowy sieci czy drogi lub podziału nie zwiększyło znacznie wartości działki, to nie ma sensu prowadzić całej tej procedury, która jak wszystko – kosztuje (m.in. operat rzeczoznawcy). Zatem przy małych inwestycjach czy dzieleniu gruntu na małą skalę, szansa że zostanie ona naliczona jest niewielka.

O opłacie adiacenckiej mówiliśmy tutaj: