• Data dodania: 10.12.2022
  • Autor wpisu: Bocian Nieruchomości
Aby dobrze zrozumieć o co chodzi w jakiejkolwiek dziedzinie życia należy szczegółowo zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące tej sfery. Często pewne rzeczy opisujemy intuicyjnie. Z praktyki wiemy czym są, jak je odróżnić od innych haseł i jak je stosować w praktyce. I trzeba przyznać, że o ile takie podejście do wielu przypadków jest wystarczające, tak właśnie te detale pozwalają odróżnić laika od specjalisty. Modelowym przykładem jest zdefiniowanie wartości nieruchomości.

Jakie są jej rodzaje i czym się od siebie różnią?


Zacznijmy zatem od tej najpopularniejszej - wartości rynkowej. Zgodnie z brzmieniem art. 151 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. wartość rynkowa nieruchomości to "szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej".

Analizując treść tej definicji widzimy kilka faktów na które w intuicyjnym rozumieniu nie zwracamy uwagi:
  1. Cena nie musi równać się wartości.
  2. Nie każda transakcja na wolnym rynku jest transakcją spełniającą warunki wartości rynkowej.
  3. Zero-jedynkowe określenie czy dana wartość jest wartością rynkową, jest z pozycji laika trudne do jednoznacznego ocenienia.

A co jeśli mamy problem z określeniem wartości rynkowej?


Z pomocą przychodzi opcja pomocnicza - wartość odtworzeniowa. Najprościej ujmując, zgodnie z brzmieniem wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość ta jest równa kosztom jej odtworzenia z uwzględnieniem stopnia zużycia. Precyzyjne określenie jest łatwiejsze ze względu na możliwość zastosowania kosztorysowania.
Oczywiście w różnego rodzaju literaturach, standardach i ustawach znajdziemy inne rodzaje wartości. Dla zwykłego przeciętnego Kowalskiego mają marginalny wpływ i są bardziej zagadnieniami branżowymi. Poniżej wymieniamy te najbardziej popularne:
  • bankowo-hipoteczna - odzwierciedlająca poziom ryzyka związanego z nieruchomością jako zabezpieczeniem zobowiązania,
  • godziwa - mająca głównie zastosowanie w rachunkowości, zazwyczaj tożsama z wartością rynkową,
  • indywidualna (lub inwestycyjna) - wyliczana na podstawie określonych założeń inwestora związana z potencjalnymi zyskami z inwestycji,
  • katastralna - określona na podstawie powszechnej taksacji (na cel wyznaczenia podatku katastralnego)
  • ubezpieczeniowa - pokazująca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody na nieruchomości,
  • dla wymuszonej sprzedaży - najprawdopodobniejsza kwota sprzedaży, kiedy sprzedający znajduje się pod presją sprzedaży.
Przy określaniu wartości nieruchomości niezwykle pomocny może być rzeczoznawca majątkowy. To właśnie on ma odpowiednie znawstwo i umie analizować rynek. I o ile przy prostszych transakcjach, takich jak np. obrót typowym mieszkaniem w popularnej lokalizacji jego usługi wydają się zbyteczne, tak przy nietypowych nieruchomościach jego wiedza może być bardzo przydatna.

Widzimy zatem, że intuicja może być bardzo zawodna. Przy tak dużych kwotach jak w wypadku nieruchomości, nie warto działać tylko na wyczucie. Dlatego zaleca się podeprzeć opinią eksperta - jeśli nie rzeczoznawcy majątkowego, to przynajmniej doświadczonego i obeznanego na rynku pośrednika, który odpowiednio doradzi przy ewentualnym zakupie czy inwestowaniu w tej branży.

Poniżej wideo w którym mówimy o wartości rynkowej: